Bệnh viện Đa khoa khu vực cù lao Minh, Bến Tre: Nhìn vào yếu kém để khắc phục

Bệnh viện đa khoa khu vực Cù lao Minh (BV CLM) được khởi công xây dựng năm 1997, đến tháng 10/2000, bệnh viện đi vào hoạt động. Đây là bệnh viện hạng ba, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bến Tre, với quy mô 300 giường bệnh, có chức năng khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực Cù lao Minh gồm các huyện: Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú, Chợ Lách và có nhiệm…

Bệnh viện đa khoa khu vực Cù lao Minh (BV CLM) được khởi công xây dựng năm 1997, đến tháng 10/2000, bệnh viện đi vào hoạt động. Đây là bệnh viện hạng ba, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bến Tre, với quy mô 300 giường bệnh, có chức năng khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực Cù lao Minh gồm các huyện: Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú, Chợ Lách và có nhiệm vụ chỉ đạo tuyến cho tất cả các cơ sở y tế của 4 huyện trên. Tuy nhiên, từ sự quản lý yếu kém cuả lãnh đạo bệnh viện đã dẫn đến nhiều sai sót.
18.jpg

Bệnh viện Cù lao Minh cần siết chặt lại đội ngũ.

ua kết quả thanh tra của Thanh tra tỉnh Bến Tre, số tiền phải xuất toán từ những hóa đơn điều trị, không có chữ ký của người bệnh và số tiền hụt quỹ hơn 3 tỷ đồng; riêng tiền nợ các công ty dược đến quí II/2009 hơn 6,3 tỷ đồng (theo báo cáo của Sở Y tế với Ban Văn hóa-xã hội HĐND tỉnh Bến Tre).

Thiếu sót, sai phạm

Theo kết luận thanh tra số 368/KL-TT, những sai phạm của BV CLM là: trong thực hiện các khoản chi do nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp, sổ sách theo dõi còn bị tẩy xóa, chứng từ tập hợp không theo thứ tự thời gian. Khi thanh toán, bệnh viện chia nhỏ chứng từ (dưới 100.000 đồng để không phải dùng hóa đơn đỏ, các khoản mua sắm, sửa chữa chia nhỏ dưới 5 triệu đồng để không phải thông qua Sở Y tế phê duyệt). Việc làm đó là trái với quy định, vi phạm nguyên tắc kế toán. Bệnh viện quản lý lỏng lẻo nguồn thu viện phí, kế toán buông bỏ nguyên tắc, hàng năm kế toán không thực hiện việc trích lập quỹ đối với phần chênh lệch thu lớn hơn chi, mà thực hiện chi trực tiếp khi có chứng từ phát sinh...

Về công tác quản lý thu chi nguồn thu từ BHYT, kế toán bệnh viện hàng năm không thực hiện đối chiếu số thu và số đã chi cho nguồn thu xã hội hóa (XHH) từ nguồn khám chữa bệnh BHYT. Kế toán đã chuyển thừa cho nguồn thu XHH từ năm 2006 đến 2008 với số tiền 93,659 triệu đồng. Trong công tác thanh, quyết toán nguồn thu BHYT, tổng chi phí khám chữa bệnh năm 2007 bị BHXH từ chối thanh toán là 501,923 triệu đồng.

Nguyên nhân của các sai phạm

Theo kết luận của đoàn thanh tra tỉnh  Bến Tre, Ban Giám đốc (BGĐ) bệnh viện không thống nhất trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện chưa tốt quy chế dân chủ trong cơ quan; chưa thực hiện đúng quy định, chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị. Việc mua sắm tài sản, trang thiết bị cho đơn vị chưa được bàn bạc thống nhất trong BGĐ, thiếu công khai dân chủ; phân công, phân nhiệm người thực hiện chưa rõ ràng, chưa đúng chức năng. Khi thực hiện hợp đồng in ấn tài liệu, biểu mẫu (sổ khám bệnh, bệnh án, sổ sức khỏe...) thiếu sự bàn bạc thống nhất trong BGĐ. Ký hợp đồng với cơ sở in là người có mối quan hệ gia đình. Từ đó gây sự nghi ngờ trong tập thể. BGĐ không phân công cán bộ phụ trách công tác BHYT...

Với những sai phạm vừa nêu, đoàn thanh tra đã có những kiến nghị chấn chỉnh công tác thu chi của BV; chấn chỉnh các hoạt động sai phạm có liên quan đến tài chính. Đối với cá nhân, số tiền vi phạm, đoàn thanh tra kiến nghị BV tổ chức kiểm điểm; thu hồi các khoản tiền chiếm dụng, BGĐ bệnh viện cần củng cố sự đoàn kết thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo BV. Bên cạnh đó là việc xây dựng và hoàn thiện quy chế dân chủ, triển khai sâu rộng để toàn thể CBVC biết và thực hiện đúng các quy định đã được thống nhất, công khai.

Được biết, sau khi có kiến nghị của đoàn thanh tra, Huyện ủy Mỏ Cày Nam đã ra quyết định kỷ luật, với hình thức khiển trách đối với Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc BV Cù Lao Minh - bác sĩ Võ Văn Hừng; cách chức Đảng ủy viên, Giám đốc bệnh viện - bác sĩ Trình Văn Hoàng; cảnh cáo cử nhân Võ Thị Thu Nga, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán BV.

BACSI.com (Theo SKDS)