Tin nhắn vui: Em 'troll' anh à?

"Anh đến nhà em đi, đang không có ai", chàng trai phóng vội đến nhà người yêu, ai ngờ bị 'troll'.

"Anh đến nhà em đi, đang không có ai", chàng trai phóng vội đến nhà người yêu, ai ngờ bị 'troll'.

Tin-nhan-vui-Em-troll-anh-a--0.jpg Anh có thể trèo đèo, nhưng anh rất sợ mưa!

Tin-nhan-vui-Em-troll-anh-a--1.jpg Lằng nhằng quá cơ!

Tin-nhan-vui-Em-troll-anh-a--2.jpg Em yêu anh rất nhiều.

Tin-nhan-vui-Em-troll-anh-a--3.jpg Ngã ngửa luôn.

Tin-nhan-vui-Em-troll-anh-a--4.jpg Lý do anh thích nhậu.

Tin-nhan-vui-Em-troll-anh-a--5.jpg Nhục thật!

Tin-nhan-vui-Em-troll-anh-a--6.jpg Yêu phải em thích 'troll'.

Tin-nhan-vui-Em-troll-anh-a--7.jpg Đàn ông đích thực.

Tin-nhan-vui-Em-troll-anh-a--8.jpg Trở mặt.

Tin-nhan-vui-Em-troll-anh-a--9.jpg Em yêu Phở.