Tin nhắn vui: Em 'troll' anh à?

"Anh đến nhà em đi, đang không có ai", chàng trai phóng vội đến nhà người yêu, ai ngờ bị 'troll'.

Anh có thể trèo đèo, nhưng anh rất sợ mưa!

Lằng nhằng quá cơ!

Em yêu anh rất nhiều.

Ngã ngửa luôn.

Lý do anh thích nhậu.

Nhục thật!

Yêu phải em thích 'troll'.

Đàn ông đích thực.

Trở mặt.

Em yêu Phở.